Linki do stron, które mogą być przydatne lub Cię zainteresować:

KRS

Krajowy rejestr sądowy

ZUS

Aktualne stawki podatkowe

CEIGD

Centralna ewidencja i działalności gospodarczej

GUS

Główny urząd statystyczny

KIP

Krajowa informacja podatkowa

PiP

Państwowa Inspekcja Pracy

GiS

Główny Inspektorat Sanitarny

VIES

VIES – potwierdzenie nr VAT-UE

WUP Gdańsk

Wojewódzki Urząd Pracy Gdańsk

PUP PUCK

Powiatowy Urząd Pracy w Pucku

PUESC

Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych