Prowadzenie ksiąg handlowych

• przygotowanie zakładowego planu kont
• dekretowanie zdarzeń gospodarczych
• kontrola rozrachunków i potwierdzanie sald należności
• ewidencja środków trwałych
• rejestry podatku VAT
• sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego
• przygotowanie deklaracji >rozliczeniowych oraz ich dostarczenie do Urzędu Skarbowego
• reprezentowanie i załatwianie wszelkich spraw w Urzędzie Skarbowym i ZUS w ramach udzielonego pełnomocnictwa

Prowadzenie ewidencji dla podatników ryczałtowych

• ewidencja zdarzeń gospodarczych
• ewidencja środków trwałych i wyposażenia
• reprezentowanie i załatwianie wszelkich spraw w Urzędzie Skarbowym i ZUS w ramach udzielonego pełnomocnictwa

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

• ewidencja zdarzeń gospodarczych
• rejestry podatku VAT
• ewidencja środków trwałych i wyposażenia
• przygotowanie deklaracji rozliczeniowych PIT, VAT oraz ich dostarczenie do Urzędu Skarbowego
• sporządzenie rozliczenia rocznego
• reprezentowanie i załatwianie wszelkich spraw w Urzędzie Skarbowym i ZUS w ramach udzielonego pełnomocnictwa